Veikindi barns

Leikskólinn er ætlaður fullfrísku barni og ætlast er til að það geti tekið þátt í öllu starfi leikskólans, jafnt inni sem úti. Þegar barn er veikt á það að vera í rólegheitum heima þar til það verður frískt. Ef barn fær smitandi sjúkdóm á það að vera heima þar til smithættan er liðin hjá. Foreldrum ber að sækja veikt barn í leikskólann svo að barnið komist í rólegt umhverfi og til að minnka hættuna á að smita önnur börn. Útivera er hluti af starfsemi leikskólans og börnum mjög mikilvæg til að hreinsa lungu, styrkja og efla líkamann. Þess vegna er stefnt að því að hvert barn fari í útiveru að minnsta kosti einu sinni á dag. Hafa ber í huga að það er ekki hægt að fyrirbyggja veikindi með inniveru, það stangast á við stefnu leikskólans um útiveru barna.

Neðangreind slóð er frá Landlæknisembættinu, en gott er að skoða hana varðandi smithættu og fleira.

http://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/